Logo de Pesca de galicia

Logo da Consellería do Medio Rural e do Mar

Pesca de Galicia

A Plataforma Tecnolóxica da Pesca é un proxecto da administración pesqueira galega que ten como principal obxectivo o de facilitar ferramentas de xestión e de recollida de información do sector.


Esta plataforma ofrécelles unha serie de servizos aos sectores produtivos e comercializadores, para servirlles, pola súa vez, de apoio para a xestión dos recursos pesqueiros e para a súa trazabilidade, en concordancia coas esixencias legais existentes.

Novas

 27/04/15

Publicación do Anuario de pesca fresca 2014

Seguindo a liña trazada en anos anteriores continúase co proceso de difusión anual do anuario de pesca de Galicia que neste se concreta no Anuario de pesca fresca 2014. A principal pretensión desta publicación é a de facilitarlles unha información útil ao sector pesqueiro e marisqueiro, ao persoal investigador e en xeral ao público interesado, dos principais datos estatísticos da primeira venda de pesca fresca que se realiza en Galicia.

Ler nova completa

Atopa máis novas e comunicados visitando a sección de novas

Ir a novas

Funcionalidades

Ligazóns

Mapa do portal